Ministri Shala: Fuqizimi i Agjencisë së Metrologjisë është i rëndësishëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve

0

17/05/2019

Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endrit Shala, në ditën Botërore të Metrologjisë, theksoi se mbrojtja e konsumatorit gjatë këtij mandati qeverisës ka qenë në fokus kryesor të MTI-së.
Sipas Shalës, fuqizimi i mëtutjeshëm i metrologjisë kosovare është shumë i rëndësishëm për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe për të përmbushur kriteret e parapara me MSA dhe ERA, e mbi të gjitha të rrisim standardin e jetës së qytetarëve tanë.

Sponzor

“Ne, tashmë kemi miratuar ligjin e ri të metrologjisë dhe jemi në proces të hartimit të akteve nënligjore në mënyrë që të implementojmë këtë ligj të standardeve të BE-së sa më mirë që është e mundur. Për më tepër, me ndihmën e Bankës Botërorë, ne jemi duke rehabilituar një objekt të MTI-së, që deri më tash ka qenë i pashfrytëzuar dhe besojmë që gjatë vitit të ardhshëm do të krijohen edhe kushtet fizike dhe teknike që secili kriter ligjor i paraparë të jetësohet në atë që ne po e quajmë Qendra Kombëtare e Cilësisë së Kosovës”, tha Shala.

Shala ka bërë të ditur se gjatë fund-vitit të kaluar dhe gjatë këtij viti kanë nisur inspektimet e paparalajmëruara për matjen e peshës së bukës, me qëllim kryesor mos lejimin e mashtrimit për qytetarët tanë.

“Gjithashtu, gjatë fund-vitit të kaluar kemi filluar edhe atë që po e quajmë litri-litër, që nënkupton kalibrimi i pajisjeve të karburanteve duke evituar çdo mashtrim në këtë lëmi. Së shpejti do të vazhdojmë edhe me kontrollin e pajisjeve të tensionit të ulët, arit, orëve të rrymës dhe të ujit dhe po ashtu kalibrimin dhe kontrollin e pajisjeve mjekësore, sepse nuk do të lejojmë asnjë mashtrim për konsumatorin”, tha ai.

Ministri Shala tha se me qëllim që Kosova të jetë një vend i suksesshëm në zhvillimin dhe përkrahjen e bizneseve, të cilat do të mund të jenë konkurente në tregun e brendshëm dhe të jashtëm, ka nevojë që të ketë një sistem metrologjie, të njohur në nivel ndërkombëtar.

“Në bazë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova do të marrë masat e nevojshme në mënyrë që gradualisht të arrijë përputhshmërinë me legjislacionin horizontal dhe sektorial të BE-së për sigurinë e produktit dhe të sjellë infrastrukturën e cilësisë, siç janë procedurat evropiane të standardizimit, metrologjisë, akreditimit dhe vlerësimit të konformitetit. Tashmë, ligjet tona të standardeve të BE do të implementohen”, tha Shala.

-Sponzor-